...

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Dobry Plan” – Poradnia Dietetyczna lek. Dorota Święch, ul. Bogedaina 41, 43-200 Pszczyna.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu realizacji usług medycznych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celach niezbędnych związanych z wykonaniem usługi przez „Dobry Plan” – Poradnia Dietetyczna lek. Dorota Święch, ul. Bogedaina 41, 43-200 Pszczyna.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi przez „Dobry Plan” – Poradnia Dietetyczna lek. Dorota Święch. W przypadku niepodania danych nie będzie ona mogła być zrealizowana.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywanie do państw trzecich/ organizacji międzynarodowych.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zgłoszenia lub wynikający z przepisów prawa, licząc od dnia, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.